وسواس احتكار چیست و چگونه می توان به همسری که بیماری وسواس احتکار دارد کمک کرد؟

وسواس احتكار به رفتارهاي افراطي انبار كردن اشیاء در انسان گفته ميشود . در اين اختلال، فرد بطور گریز ناپذیری اشیاء را جمع آوري می نماید و در دور ریختن اشیاء به درد نخور ناتوان است؛ تا جایی که نگه داشتن بی اندازه اشيا باعث در هم ریختگی و آشفتگی فضاي زندگي وی و عدم دسترسي وي به تمامی فضای خانه ميشود .


به تبع آن امور روزانه زندگی فرد مانند آشپزي، خوابيدن، نظافت و غیره مختل ميشود . فرد مبتلا به وسواس احتکار حتی تصور دور انداختن مقداري از اشيا غیر ضروری را هم به ذهن خود راه نمی دهد. این اختلال یکی از شاخه های اختلال وسواس اجبار( OCD) است و میتواند زمينه ساز بعضی بیماري های جسمانی، پائین امدن کیفیت عملکرد فرد در زمينه های گوناگون زندگی و همچنين مشکلات مالی و اقتصادی شود.

علل اختلال وسواس احتکار

اختلال احتکار میتواند زمينه روانی و ژنتیکی و یا حتی اثرات محیطی باشد. گرچه بطور واضح مشخص نشده است که علل اصلی این اختلال چه چیزی میتواند باشد ولی آنچه که تحقيقات تا به حال نشان داده است، این است که مشکلات ژنتیکی، عملکرد مغز و وقایع استرس زای زندگی با این اختلال مرتبط اند. بعلاوه از نظر برخی روانشناسان اختلال وسواس احتكار با بیماري های روانی زیر هم مرتبط است:

افسردگي

عدم كنترل انگيزه هاي لحظه ای خريد و دزدي

اضطراب و تشويش اجتماعي

اختلال دو قطبي

ويژگي هاي شخصيتي

علایم بالینی وسواس احتکار بعضی از مبتلایان گمان ميکنند که وسائلی که جمع اوري نموده اند ، بسیار ارزشمند است. بعضی ديگر جمع اوري وسائل را از ديگر اعضاء خانواد شان آموخته اند. تعدادی از این اشخاص به وسائلی که گردآوری نموده اند ، دلبستگی شدیدی دارند؛ بطوریکه عنوان ميکنند که هر یک از این وسائل خاطره ای را زنده می نماید و فکر کردن به این خاطره ها برایشان ارامش و خوشحالی به ارمغان می آورد.

برخی اشخاص هم با شعار« هر چیز که خار آید، یک روز بکار آید» فکر ميکنند که اشیائی که گردآوری نموده اند در روز مبادا به کارشان خواهد آمد. برخی ديگر از مبتلایان، زمانیکه با وسایلی که دور خود جمع نموده اند ، محاصره شوند، حس امنیت بیشتری ميکنند . بعضی ديگر هم دوست ندارند اسراف کنند.

پیامدهای اختلال احتکار

رفتارهای احتکاری پیامد های منفی زيادي براي فرد بهمراه خواهد داشت که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

به علل بهم ریختگی منزل، رعایت بهداشت عملا مقدور نیست. در نتيجه فرد امکان دارد به بیماري های جسمانی ناشی از الودگی دچار شود.

میل افراطی به خرید وسایل، فرد با مشکلات مالی جدّي رو به رو ميشود .

احتکار اشیاء در منزل سبب ميشود تا براي کارهایی مانند آشپزی، نظافت، راه رفتن، خوابیدن و… فضای کافی باقی نماند.