تجربه کردن چند روز تفریح ، بدون فرزندان

چنانچه زوج ها بتوانند هر چند وقت یک بار قدری از کودکان دور شوند و فقط به رابطهٔ بین خودشان توجه کنند، به نفع شان خواهد بود. با این کار میتوانند تا حدودی احساسات اولیهٔ دوران آشنایی را مجدداً تجربه کنند و انرژی بیشتری براي زندگی بگیرند؛ مثل این که در روابط، دکمه ای براي شروع دوباره داشته باشید.


زندگی مشترک شما بدون هیجان و فراز و فرود شده است؟ حس می کنید در کش و قوس سختی های روزانه، فرصتی براي خلوتی عاشقانه با همسرتان ندارید و روز های خوب اول ازدواج تکرار نمی شود؟

احتمالا اهل تفریح و سرگرمی و گردش هستید، ولی حضور فرزندان تان مانع از این ميشود که با همسرتان حرف بزنید و روابط عاطفی تان را تقویت کنید. حتماً شما هم اصطلاح طلاق عاطفی را شنیده باشید؛ وضعیتی که بانوان ، روابط عاطفی و حتی کلامی چندانی با هم‌دیگر ندارند، ولی به واسطه مسایل دیگری، مانند وجود کودک، هنوز زیر یک سقف زندگی ميکنند . اگر در زندگی دچار روزمرگی و تکرار می شوید ديگر حرفی براي گفتن با همسرتان ندارید. زمانیکه روابط ما به همسرمان آن گرمای قبلی را ندارد، جز سکوت یا در نهایت ، گله و گلایه هیچ کار دیگری از دست ما بر نمی آید.

درست است که امدن کودکان به زندگیِ زوج ها ثبات می دهد و آنها میتوانند براي بلندمدت برنامه ريزي کنند و هر روز کاری براي انجام دادن داشته باشند. ولی در سوی ديگر، میتواند صمیمیت بین زوج ها را کمرنگ کند. در زندگی روزانه، کنار کودکان ، زن و شوهر ديگر نمی توانند حضور عمیق یکدیگر را حس کنند؛ یا آنکه حالت های ازخودبی خودیِ ابتدای زمان آشنایی شان را تجربه کنند.

اما با درنظرگرفتن راهکارهای مناسب، امکان اینگونه تعاملات، حتی با حضور کودکان هم وجود دارد . ولی قبل از این راهکارها، چنانچه زوج ها بتوانند هر چند وقت یک بار قدری از کودکان دور شوند و فقط به رابطهٔ بین خودشان توجه کنند، به نفع شان خواهد بود. با این کار میتوانند تا حدودی احساسات اولیهٔ دوران آشنایی را مجدداً تجربه کنند و انرژی بیشتری براي زندگی بگیرند؛ مثل این که در روابط، دکمه ای براي شروع دوباره داشته باشید.

هنگامی که می خواهید بعد از مدتی طولانی از کودکان جدا شوید و زمانی را صرفا به خودتان اختصاص بدهید، اندکی مردد می شوید و نمی دانید کار درستی انجام می دهید یا خیر. اینگونه حس ها کاملاً منطقی و طبيعي است.